AVG Scan

Wij helpen u te doen voldoen aan de AVG / GDPR wetgeving

Doelstelling

De AVG heeft gevolgen voor verschillende onderdelen van een organisatie. De implementatiescan AVG geeft een beeld van wat er minimaal gedaan moet worden om aan de AVG wetgeving te voldoen die is ingegaan op 25 mei 2018. De implementatiescan geeft een overzicht van de huidige situatie ten opzichte van de situatie zoals die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschreven wordt. Het doel van de scan is om een beeld te geven van de stappen die gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden om AVG compliancy te bevorderen en organisaties een concreet plan te leveren waarmee vervolgacties gepland kunnen worden.

Aanpak

Sincerus heeft een gestandaardiseerde vragenlijst met onderwerpen uit de AVG. In deze vragenlijst is rekening gehouden met urgentie en prioriteit van de te ondernemen stappen. De meest belangrijke onderdelen worden eerst besproken. Dit wordt gedaan omdat deze stappen cruciaal zijn voor het verdere verloop van de te nemen acties. In de aanbevelingen in het plan van aanpak dat opgeleverd kan worden op basis van de vragenlijst wordt hier ook rekening mee gehouden. De scan zal worden uitgevoerd met de verantwoordelijke(n) voor privacy/informatiebeveiliging.

Resultaat

De uitkomsten van de implementatiescan worden verwerkt in een plan van aanpak. Hierin wordt inzicht gegeven in hoeverre er wordt voldaan aan deze specifieke onderdelen die van belang zijn om te kunnen voldoen aan de AVG. De eisen en randvoorwaarden worden inzichtelijk. Waar nodig komen aanbevelingen naar voren. In het plan worden dit concrete actiepunten.

MEER WETEN?

Wij helpen u snel verder!

x
RICHARD HULZINGA

Sales Consultant

Met mijn collega’s help ik u snel verder.

Bel: 06-51663174
of stuur een e-mail:
richard.hulzinga@sincerus.nl

Ja, ik ben geïnteresseerd in een AVG Scan

Vul uw gegevens in en wij nemen snel contact met u op. U kunt dan alle informatie, over onder meer onze plan-van-aanpak rondom de AVG Scan, tegemoet zien.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Maak ook kennis met onze professionals

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld
een gratis securityscan!
Menu