Data security is complex maar Sincerus maakt het inzichtelijk en begrijpelijk

Cybermonitor bewaakt uw informatie en bedrijfsprocessen

Cybermonitor bewaakt uw ICT bedrijfsgegevens vierentwintig uur per dag vanuit het Nederlandse Security Operations Center. Zodra Cybermonitor een aanval, lek of misbruik ontdekt, wordt u geïnformeerd en wordt er actie ondernomen om de dreiging te stoppen of verdere schade zoveel mogelijk te beperken.

Wat Cybermonitor uw organisatie oplevert

Lagere kosten door Shared Security Operations Center

Lagere Total Cost of Ownership dan security monitoring in eigen beheer door het Cybermonitor Shared Security Operations Center.

Hoge preventie en lagere risico’s op schade door cybercriminaliteit

De risico’s op schade door cyberaanvallen worden aanzienlijk verkleind door onze intensieve real-time security monitoring.

Een verhoging van de operationele continuïteit in uw organisatie

Voorkomen van aanvallen en virusinfecties, die een grote invloed uitoefenen op uw operationele continuïteit.

Professionele cyber security door ervaren veiligheidsspecialisten

De veiligheidsspecialisten van Cybermonitor zijn hoog opgeleid, grondig gescreend en hebben een ruime ervaring.

De Cybermonitor dienstverlening

Cybermonitor levert de volgende diensten op het gebied van security monitoring en compliancy reporting:

24/7 security monitoring op kritische assets
Eventanalyse door security-analisten
Periodieke eventrapportage
Real-time dashboard
Security incident management
24/7 security monitoring op kritische assets

Met geavanceerder systemen houdt Cybermonitor 24/7 in de gaten welke events er binnen de ICT-infrastructuur plaatsvinden. Specialistische software en ervaren security analisten voeren hierbij een correlatie van de logging uit die resulteert in events. Deze events kunnen aanleiding zijn om te alarmeren en hierop actie te ondernemen.

Eventanalyse door security-analisten

De events die door de monitoring systemen worden gegenereerd worden door een security-specialist geanalyseerd om te achterhalen of het event veroorzaakt wordt door malware, virus, fraude of een cyberaanval. Als dat nodig is wordt er vervolgens contact opgenomen met de beheerder of eigenaar van het asset om actie te kunnen ondernemen.

Periodieke eventrapportage

Standaard wordt na afloop van een maand aan de opdrachtgever een overzichtelijke rapportage opgeleverd over de geconstateerde events, alarmen, en openstaande en afgesloten security incidenten. Een andere rapportagefrequentie is ook mogelijk.

Real-time dashboard

De opdrachtgever krijgt de beschikking over een inlogaccount voor een besloten webpagina. Op elk gewenst moment krijgt hij daarmee toegang tot het dashboard waarmee de actuele stand van events en activiteiten zichtbaar zijn.

Security incident management

Het Cybermonitor SOC bewaakt de voortgang van alarmen en incidenten die aan de beheerder en/of eigenaar van de assets zijn gemeld.

Cybermonitor Cybersecurity

Uitbreidingen-op-maat

Bovenstaande diensten kunnen ook op maat worden uitgebreid. Denk hierbij aan uitbreiding en frequentie van de rapportages. Of op enterprise niveau waar sprake is van meerdere geografische vestigingen. Ook is Cybermonitor bekend met het samenstellen en aanleveren van specifiek voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving en die door auditeurs vervolgens dienen te worden goedgekeurd. Vraag Cybermonitor voor de mogelijkheden voor uw organisatie.

Maak ook kennis met onze Cybermonitor professionals

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld een gratis securityscan!

RICHARD HULZINGA

Sales Consultant
Menu