Datalek Neckermann Reizen

Datalek Neckermann Reizen

Binnen organisaties worden de laatste tijd steeds meer maatregelen genomen om informatie te beveiligen en aan de AVG te voldoen. Soms gaat het echter nog wel eens mis en blijkt dat de dreiging van alle kanten kan komen. Dit bewijst ook de casus van Neckermann die begin deze maand in het nieuws kwam.

In de nacht van 31 mei op 1 juni is er inbraak is geweest in het hoofdkantoor van Neckermann, wat heeft geleid tot een groot datalek. Bij de inbraak zijn computers, telefoons, laptops, tablets en beamers buit gemaakt. De computers die zijn meegenomen bevatten bestanden met daarin de gegevens en reisdata van zo’n 50.000 klanten van Neckermann.

Er is sprake van een datalek wanneer niet uitgesloten kan worden dat derden de gegevens hebben ingezien. Neckermann had de bestanden beveiligd met een wachtwoord, maar het is niet bekend of de inbrekers dat hebben kunnen kraken. Daardoor is er in deze casus dus sprake van een datalek. Alle betrokkenen zijn door Neckermann ingelicht en de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gesteld.

Voor alle betrokkenen is een extra vervelende bijkomstigheid dat de inbrekers dus mogelijk inzicht hebben in waarheen en wanneer de betrokkenen op vakantie zijn. Als de inbrekers deze informatie wel hebben is dit voor hun een vrijbrief om aan de slag te gaan.

Deze casus bevestigd ons maar weer dat je in het kader van informatiebeveiliging en privacy aan allerlei maatregelen moet denken. Je moet zorgen voor goede fysieke maatregelen om inbraken te voorkomen. Maar je moet ook voldoende maatregelen treffen om bij een inbraak de gegevens voldoende beschermd te hebben om uit te kunnen sluiten dat het een datalek betreft.

(Bijna) zomervakantie?
Smishing is het nieuwe phishing

Gerelateerde berichten

Menu