Bij u en ons draait het om mens, proces en techniek

De Sincerus dienstverlening in 5 heldere stappen

1. Contact
Een veilige IT-omgeving begint met een vertrouwd en persoonlijk contact

Ondanks dat wij ons sterk richten op online activiteiten, zetten wij persoonlijk contact voorop. Vanaf het eerste contactmoment met u en uw organisatie spreken wij graag met u af voor een persoonlijke ontmoeting. Wij luisteren dan graag naar uw informatie over uw organisatie en uw uitdagingen. Wij leggen u uit hoe wij kunnen helpen met onze dienstverlening en doen u een vrijblijvend voorstel.

2. Analyse
Uitgebreide analyse leidt tot een heldere aanpak

Onderdeel van ons vrijblijvend voorstel dat wij u bij stap 1 aanbieden is het maken van een analyse. Uiteraard op basis van uw wensen en prioriteiten. Zo kennen wij onder meer de volgende 4 securityscans: HTTPS-Check, het checken van de Security-Headers, een controle op overbodig openstaande netwerkpoorten en E-mail check waarbij wij kijken in hoeverre uw e-mail misbruikt kan worden. De betrouwbare scans en gedegen analyses worden gedaan door een team van Sincerus specialisten.

3. Aanpak
null

MENS

De mens als zwakste schakel in de security keten. Mens en organisatie bewuster maken van de security risico’s. Vanuit deze aanpak heeft Sincerus de volgende diensten ontwikkeld:  

• E-LEARNING VERNIEUWD!
null

PROCES

Sincerus kijkt of processen voldoen op basis van wet en regelgeving en doen aanbevelingen om ze op orde te brengen. Dit pakken we bij Sincerus aan met de volgende diensten:

null

TECHNIEK

De professionals van Sincerus leggen de zwaktes bloot van de gebruikte technieken en brengen betrouwbare beveiliging en optimale technische verbeteringen aan.

4. Resultaat
Rapportages en vertrouwde aanbevelingen

Elke uitkomst zal een vervolg opleveren, of het u om een aanpassing gaat van uw infrastructuur, het aanscherpen van de procedures of het trainen van uw mensen.
Deze uitkomsten delen wij met u in een persoonlijk gesprek, alleen een adviesrapport is niet voldoende, maar de onderbouwing van een specialist is hierin cruciaal.
Het bepalen van de risico’s en de juiste afweging hierin maken is onderdeel van een vervolgstap, samen met u kunnen wij een voorstel maken om de aanbevelingen om te zetten in concrete acties.

5. Nazorg
Ook na onze eerste uitvoering blijven we u ontzorgen

Met de implementatie van de oplossing, of het nu gaat om een penetratietest een training of het aanscherpen van uw processen, integrale beveiliging is een proces van 24×7 en wij kunnen u helpen daarbij te ontzorgen.

Vanuit de techniek kunnen wij u 24×7 aansluiten op onze Cybermonitor oplossing, wij kunnen uw processen managen door een ISM systeem en deze jaarlijks laten updaten en controleren.

Maar bovenal zijn wij in staat om uw mensen te blijven trainen door middel van workshops, trainingen en e-learning, waarbij wij periodiek de mensen testen of ze nog veilig werken.

Integrale beveiliging is niet tijdelijk, maar een cruciaal onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Diensten gericht om uw netwerk, gegevens en gebruikers te beschermen

De bescherming van uw netwerk en data tegen hackers, virussen en andere bedreigingen moet in onze visie integraal ontwikkeld worden om effectief en efficiënt te zijn. Naast IT- en Security-specialisten heeft Sincerus experts in huis op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Gezamenlijk kijken zij naar een complete aanpak voor de bescherming van uw organisatie en bieden een compleet dienstenpakket.

Maak kennis met de professionals van Sincerus

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld een gratis securityscan!
Menu