Slide Bij u en ons draait het om
mens, proces en techniek

Bij u en ons draait het om mens, proces en techniek

De Sincerus dienstverlening in 5 heldere stappen

null

MENS

De mens als zwakste schakel in de security keten. Mens en organisatie bewuster maken van de security risico’s. Vanuit deze aanpak heeft Sincerus de volgende diensten ontwikkeld:  

• E-LEARNING VERNIEUWD!
null

PROCES

Sincerus kijkt of processen voldoen op basis van wet en regelgeving en doen aanbevelingen om ze op orde te brengen. Dit pakken we bij Sincerus aan met de volgende diensten:

null

TECHNIEK

De professionals van Sincerus leggen de zwaktes bloot van de gebruikte technieken en brengen betrouwbare beveiliging en optimale technische verbeteringen aan.

Diensten gericht om uw netwerk, gegevens en gebruikers te beschermen

De bescherming van uw netwerk en data tegen hackers, virussen en andere bedreigingen moet in onze visie integraal ontwikkeld worden om effectief en efficiënt te zijn. Naast IT- en Security-specialisten heeft Sincerus experts in huis op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Gezamenlijk kijken zij naar een complete aanpak voor de bescherming van uw organisatie en bieden een compleet dienstenpakket.

Maak kennis met de professionals van Sincerus

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld een gratis securityscan!
Menu