GAP-analyse

Door het uitvoeren van een GAP-analyse krijgt u een inzicht in hoeverre uw organisatie voldoet aan voor uw organisatie geldende norm voor informatiebeveiliging.

Algemene beschrijving

U kunt een GAP-analyse inzetten als start van een traject voor implementatie van een bepaalde normenkader*. Dan kan deze analyse dienen als nulmeting. De GAP-analyse kan ook later in een traject ingezet worden als u inzicht wil in wat er allemaal al gedaan is en hoe uw organisatie er voor staat.

De GAP-analyse kan ingezet worden in zowel gemeentelijke organisaties als zorginstellingen.

*Bij een bepaalde normenkader kunt u denken aan:

Doelstelling

Het doel van het uitvoeren van een GAP-analyse is het vaststellen in hoeverre een organisatie voldoet aan de maatregelen zoals beschreven staan in:

  • voor de organisatie geldende norm;
  • een binnen de organisatie geldende norm.

Aanpak

Sincerus zal met u en medewerkers uit uw organisatie vaststellen welke maatregelen uit de normenkader geïmplementeerd zijn. Dit zal gedaan worden aan de hand van een opgestelde vragenlijst. Deze lijst zal door middel van interviews met functionarissen van verschillende afdelingen worden beantwoord.

Sincerus gebruikt tooling waarin de antwoorden van de vragenlijsten worden verwerkt. Hierdoor zijn de antwoorden makkelijk terug te vinden, maar er is ook mogelijkheid voor het omzetten van de antwoorden in grafieken. Deze maken direct inzichtelijk hoe de organisatie scoort op de verschillende onderdelen uit de norm.

Resultaat

De uitkomsten van de GAP-analyse worden verwerkt in een schriftelijke rapportage. Deze rapportage wordt na de analyse opgeleverd aan de organisatie. Het is daarnaast ook mogelijk dat de resultaten van de analyse worden gepresenteerd aan één of meerdere onderdelen van de organisatie.

MEER WETEN?

Wij helpen u snel verder!

x
RICHARD HULZINGA

Sales Consultant

Met mijn collega’s help ik u snel verder.

Bel: 06-51663174
of stuur een e-mail:
richard.hulzinga@sincerus.nl

Maak kennis met de professionals van Sincerus

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld
een gratis securityscan!
Menu