Phishing

Door middel van het versturen van een phishing actie naar uw organisatie testen wij hoe bewust medewerkers hiermee omgaan.

Algemene beschrijving

Phishing kan voor een organisatie grote risico’s met zich meebrengen. Hackers proberen uw medewerkers te verleiden naar een website waar hij/zij gegevens achter laat of een virus actief wordt. Niets voor niets wordt de mens vaak als ‘zwakste schakel’ gezien binnen de informatiebeveiliging. Toch zien wij phishing mail ook als een meet instrument, waarbij de medewerkers worden bewust gemaakt van het gevaar van dergelijke mail.

Doelstelling

Een phishing campagne dient een tweeledig doel. Enerzijds wilt u weten hoe kwetsbaar uw organisatie is voor dergelijke aanvallen en of uw security maatregelen afdoende ingericht zijn om dergelijke aanvallen af te slaan. Anderzijds, met alle technische hulpmiddelen van dien, blijft de mens altijd de zwakste schakel in het proces. Met een phishing campagne creëert u tevens een stuk bewustwording onder uw medewerkers hoe zij in dergelijke gevallen kunnen en moeten handelen.

Aanpak

Sincerus zal aan de hand van een het scenario wat u kiest, met behulp van een gekloonde e-mail en loginpagina, nagaan hoe kwetsbaar uw organisatie is voor dergelijke aanvallen. Op basis van de resultaten zal een rapportage opgesteld worden die indien gewenst ook met een presentatie naar u en uw medewerkers toegelicht kan worden.

Resultaat

Het resultaat is een met u als opdrachtgever afgestemd rapportage met bewijsmateriaal.

In de afrondingsfase wordt alle informatie verzameld en beoordeeld. Middels een deelrapportage wordt op een heldere en begrijpelijke wijze de bevindingen gerapporteerd. Per bevinding wordt aangegeven wat gevolgen/risico’s zijn en worden concrete aanbevelingen/oplossingsrichtingen aangereikt om zo uiteindelijk de gegeven risico’s te kunnen mitigeren.

Menu