Site Survey

Inzicht in de fysieke beveiliging van de locatie, pand  en kritische ruimten.

Doelstelling

Het doel van de site survey is de opdrachtgever inzicht te geven in de fysieke beveiliging van de locatie, pand  en kritische ruimten.

Een specialist doet een rondgang over de locatie (terrein, pand en kritische ruimten) en beschrijft de getroffen beveiligingsmaatregelen. De survey kan worden uitgevoerd samen met een voor de beveiliging verantwoordelijke medewerker of zelfstandig. Tijdens de survey worden beeldopnames gemaakt (optioneel).

De methodiek is gebaseerd op DHM, de Haagse Methodiek een risicoanalyse methode voor fysieke beveiliging en veiligheid.

Aanpak

Er wordt een vooronderzoek gedaan , de openbare bronnen worden geraadpleegd, waaronder de risicokaart.  Er wordt een afspraak gepland met de verantwoordelijke voor fysieke beveiliging. Met deze verantwoordelijke en de opdrachtgever wordt bepaald wanneer de survey wordt uitgevoerd, of dit overdag of buiten kantoortijd is. Ook wordt bepaald of dit zelfstandig of onder begeleiding moet worden uitgevoerd. Indien zelfstandig zal het noodzakelijk zijn te zorgen voor toegangspassen en dergelijke zodat de gehele locatie benaderbaar is. Bij de survey wordt gecontroleerd welke ingangen aanwezig zijn, de wijze waarop de locatie en het pand te betreden is, de kritische ruimten, werkplekken, printers enz.

Resultaat

Rapportage met de uitvoering, de bevindingen en mogelijke aanbevelingen, rapportage bevat indien deze zijn gemaakt ook foto’s.

MEER WETEN?

Wij helpen u snel verder!

x
RICHARD HULZINGA

Sales Consultant

Met mijn collega’s help ik u snel verder.

Bel: 06-51663174
of stuur een e-mail:
richard.hulzinga@sincerus.nl

Maak kennis met de professionals van Sincerus

Voor vrijblijvend advies of bijvoorbeeld
een gratis securityscan!
Menu