Vernieuwde E-learning: binnenkort beschikbaar

Sinds de invoering van de AVG zijn bedrijven zich een stukje bewuster geworden van de noodzaak van privacy. Hoe zorg je dat deze bewustwording doordringt tot alle lagen van een organisatie? De security awareness e-learning kan hier een handje bij helpen. Op een interactieve manier leren medewerkers aan de hand van meerdere modules het belang en de toepasbaarheid van informatiebeveiliging op de werkvloer.

Doel van de e-learning

Het doel van de e-learning is om medewerkers binnen bedrijven bewuster te maken van de gevaren die er op de (werkv)loer liggen en het belang van het voorzichtig omgaan met gegevens van klanten, patiënten of cliënten. Het uiteindelijke doel is dat een medewerker naar een hoger niveau betreft informatiebeveiliging wordt getild: dat men weet hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen, maar ook waarom dit zo belangrijk is.

Mens als zwakste schakel

Op het beveiligen van informatie kun je allerlei technieken loslaten. Helaas garandeert dit niet dat er nooit een datalek kan plaatsvinden. Menselijk gedrag speelt namelijk een grote rol als het aankomt op het lekken van informatie. Een laptop kan gestolen worden en een USB kan kwijtraken. De truc is om te zorgen dat juist op de kwetsbaarheden geen gevoelige informatie staat of in ieder geval niet door derden bij gekomen kan worden. Onze e-learning geeft medewerkers inzicht op hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Modules

De e-learning bestaat uit meerdere modules met elk hun eigen onderwerp op gebied van bewustwording. Een bedrijf kan zelf kiezen welke modulen aansluiten bij haar organisatie. Deze kunnen qua tijdsspanne naar wens worden ingezet.

Preventief resultaat

Als elke module van de e-learning behaald is, ontvangt de medewerker een certificaat. Maar het daadwerkelijke resultaat is natuurlijk veel groter, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Meer weten?

Geïnteresseerd in deze AVG e-learning en wilt u er (vrijblijvend) meer over weten? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of lees verder op onze dienstenpagina “E-learning.”

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Menu